filie

Tradycje rzemieślnicze – snycerstwo

Realizacja 2017 r.