filie

Warsztaty ziołolecznictwa i wytwarzanie kosmetyków naturalnych to jedno z przedsięwzięć w projekcie „Drzewo świata – rośliny w kulturze ludowej Sądecczyzny”, trzyletnim zadaniu badawczo-popularyzatorskim, którego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z gospodarczym, medycznym i obrzędowym wykorzystaniem roślin w tradycyjnej kulturze wiejskiej Sądecczyzny, a także tematyki dotyczącej świata roślinnego w lokalnych wierzeniach, kosmologii i folklorze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

Fot. Aneta Wójcik