filie

16 lutego w Gmachu Głównym miało miejsce spotkanie autorskie z profesorem Tadeuszem Mikołajem Trajdosem, który zaprezentował zebranym swoją najnowszą, wydaną w 2022 roku książkę, pt. „Warsztat malarski Alojzego Zompha w Bardiowie oraz Wiktora Zompha w Bardiowie i Krynicy w drugiej połowie XIX wieku”.

Publikacja, wydana przez Komisję Wydawniczą Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, opisuje całokształt twórczości Alojzego Zompha (1810-1886) i Wiktora Zompha (ur. 1841, zm. ?), Węgrów wyznania rzymskokatolickiego, stanu mieszczańskiego, malujących w II połowie XIX wieku głównie dla cerkwi greckokatolickich na pograniczu węgierskiego Szarysza i galicyjskiej Sądecczyzny w ówczesnym państwie austro-węgierskim. Autor ukazuje kontekst społeczny, etniczny i kulturalny tej twórczości. Omawia ówczesną sytuację w Bardiowie, gdzie mieściła się pracownia Alojzego Zompha i w Krynicy-Zdroju, do której w 1872 roku przeniósł się Wiktor Zomph, syn Alojzego. Wykład koncentruje się na charakterystyce stylu, ikonografii i umiejętności kompozycyjnych malarzy na tle ówczesnej praktyki artystów proweniencji rzymskokatolickiej, pracujących dla odbiorców greckokatolickich. Do pracy dołączono katalog z wykazem rozpoznanych (sygnowanych i przypisywanych) dzieł Alojzego i Wiktora Zomphów.

***
Tadeusz Mikołaj Trajdos jest historykiem-mediewistą, znawcą historii Kościoła oraz historii kultury, od 2010 r. profesorem, pracownikiem naukowym (obecnie na emeryturze) w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracował także, między innymi w Akademii Teologii Katolickiej i na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 90. zasiadał we władzach Towarzystwa Karpackiego, założonego przez grono osób wywodzących się z warszawskiego akademickiego środowiska turystycznego, współzałożyciel Związku Polskiego Spisza, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy. Autor wielu publikacji historycznych.

 

Po spotkaniu była okazja do zadawania autorowi pytań oraz do nabycia publikacji.

 

Fot. Piotr Droździk