filie

5 maja w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju odbyło się spotkanie autorskie pt. Akcja „Wisła” na Sądecczyźnie – 1947 r., zorganizowane z okazji 75. rocznicy tej akcji przesiedleńczej. Gościem była dr Anna Wilk z Muszyny, historyk pracująca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, która opowiedziała o losach sądeckich Łemków.

 

***

Dr Anna Wilk – urodziła się w Muszynie. Jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych, w 2018 r. ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje jako asystent w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W obszarze jej zainteresowań naukowych są m.in. przemiany krajobrazu historyczno-kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim oraz polsko-słowackim a także przeszłość demograficzna Polski.

 

Fot. Agnieszka Małecka