filie

24 kwietnia 2022 r. na zamku w Starej Lubowli zaprezentowano XI tom Zeszytów sądecko-spiskich, periodyku, który wydają wspólnie partnerskie placówki – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Muzeum Lubowelskie. W spotkaniu wzięli udział  Przewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego Milan Majerský, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek oraz dyrektor Muzeum Lubowelskiego Dalibor Mikulik.

„Zeszyty sądecko-spiskie” to periodyk, który zrodził się z trwającej od wielu lat współpracy muzealników słowackich i polskich. Wydawnictwo, przewidziane jako rocznik o charakterze popularnonaukowym, dokumentuje najnowsze dokonania badawcze oraz prezentuje syntezy autorskie poczynione na gruncie nauk historycznych i pokrewnych im dyscyplin naukowych, poruszających szeroko rozumiane zagadnienie upowszechniania kultury i tradycji  sąsiadujących ze sobą regionów – Spisza i Sądecczyzny.

 

Fot. Źródło: https://www.facebook.com/hradLubovna/posts/5278614172161859