filie

31 maja 2022 r. w Domu Gotyckim – oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Moja przygoda w Muzeum” – edycja 2021/2022. Komisja konkursowa przyznała 17 nagród i 40 wyróżnień. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i gratulujemy nagrodzonym!

 

Fot. Piotr Droździk