filie

Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przygotowało wystawę „Ku wolności. NSZZ Solidarność. Ruch obywatelski”. Można ją oglądać do końca 2020 r. w Miasteczku Galicyjskim. Część planszowa jest prezentowana w podcieniach ratusza zaś eksponaty – w pomieszczeniu drukarni w domu mieszczańskim ze Starego Sącza.

W spotkaniu w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego wzięli udział działacze struktur regionalnych Solidarności, m.in. wieloletni przewodniczący „S” w naszym regionie Andrzej Szkaradek, który podzielił się swoimi wspomnieniami z pracy na rzecz ruchu związkowego. O istocie „Solidarności” w dzisiejszych czasach mówił natomiast Krzysztof Kotowicz, kierownik oddziału NSZZ Solidarność w Nowym Sączu. W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, głos zabrała radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marta Mordarska, która podziękowała działaczom Solidarności za ich wkład i zaangażowanie a muzealnikom za ich pracę.
Spotkanie było również okazją do wręczenia medali 40-lecia Solidarności. Otrzymali je dyrektor Muzeum Robert Ślusarek oraz Jan Kociołek – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Muzeum, Anna Hojnor, Danuta Plata, Beata Wierzbicka i Piotr Mikołajczyk. W imieniu Wojciecha Grzeszka, Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, medale wręczył Krzysztof Kotowicz.
Wystawę, którą przygotowali historycy Beata Wierzbicka i Piotr Mikołajczyk oraz konserwator zabytków Lidia Walczyk i grafik Michał Załuski, zawiera archiwalne dokumenty, plakaty oraz zdjęcia dokumentujące czasy „Solidarności”.

 

Fot. P. Droździk