filie

14 lutego w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu oraz w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu miało miejsce otwarcie wystawy „Armia Krajowa”, w związku z 81. rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Po otwarciu przygotowanej przez IPN zaproszeni goście wysłuchali prelekcji dra Michała Wenklara, zastępcy dyrektora Oddziału IPN w Krakowie. Można było także spotkać się z rekonstruktorami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, prezentującymi uzbrojenie i wyposażenie oddziału partyzanckiego 1 PSP AK.

Na wydarzenie zaprosili: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Wójt Gminy Podegrodzie, Dyrektor Biblioteki Gminnej w Podegrodziu, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

 

Fot. Piotr Droździk