filie

Pracownia zegarmistrza w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu była pierwszym miejscem, w którym kilkunastoosobowa grupa osób niewidomych uczestniczyła w nagraniu słuchowiska realizowanego w ramach projektu „Galicyjskie Eksploracje”.

– Projekt, oprócz walorów edukacyjnych z obszaru kultury, ma na celu zachęcenie do zdobywania, rozszerzania i ugruntowania kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnościami wzroku. Kompetencje te są kluczowe, aby wejść i pozostać w obiegu kultury i radzić sobie z utrzymaniem kontaktu społecznego w czasie pandemii – wyjaśnia Agnieszka Widurska, tyflospecjalistka, koordynatorka projektu Fundacja Szansa dla niewidomych.

Na zdjęciu cztery osoby: trzech mężczyzn i jedna kobieta, znajdują się we wnętrzu pomieszczenia, oglądają duży drewniany zegar.

Powstają różne ciekawe materiały takie jak słuchowiska, filmy, tyflografiki (obrazy dla osób z niepełnosprawnością wzroku), wydawnictwo specjalistyczne w druku transparentnym oraz repliki wybranych eksponatów, które będą mogły być wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych w różnych grupach wiekowych oraz dla osób dotkniętych niepełnosprawnością wzroku w różnym stopniu.

Chcielibyśmy, aby ten projekt zachęcił inne Muzea w Małopolsce do tak profesjonalnego wdrażania idei dostępności i przygotowania oferty dla zwiedzających ze specjalnymi potrzebami, jak ma to miejsce w Miasteczku Galicyjskim. Liczymy też, że uda nam się kontynuować projekt przedstawiając w kolejnych odcinkach inne, dostępne instytucje kultury z Małopolski – dodaje Agnieszka Widurska.

Nagrania słuchowisk odbyły się także w zakładzie fryzjerskim, aptece oraz pracowni garncarza.

Fot. A. Głucha.  

***

Projekt „Galicyjskie Eksploracje” realizowany jest w ramach programu Edukacja Kulturalna, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury przez Tyflopunkt w Krakowie, we współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Dobrze.