filie

 

Fot. A. Małecka

 

Podsumowanie Konkursu Historycznego „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” – edycja 2020/2021
organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, Stowarzyszenia „DLA MIASTA” w Nowym Sączu, Związku Sądeczan, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu.
Konkurs realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak.