filie

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. W jubileuszowej, 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem” Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest reprezentowane przez Sądecki Park Etnograficzny –  wyjątkowe miejsce, w którym łączy się dziedzictwo kulturowe wielu grup etnograficznych i etnicznych historycznej Sądecczyzny. Podczas dwudniowej imprezy w Sądeckim Parku Etnograficznym odbywały się pokazy rzemiosła, sztuki ludowej i zajęć gospodarskich, warsztaty dla dzieci, prelekcje o wielokulturowej Sądecczyźnie i muzykowanie pod strzechą.

 

 

Fot. Jacek Kurzeja