filie

Wernisaż międzynarodowej wystawy prac inspirowanych życiem i twórczością Nikifora i Violi Berki w Miasteczku Galicyjskim.

6 lipca 2021 roku odbył się przekładany z powodu pandemii uroczysty wernisaż i spotkanie z autorami prac. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ. W uroczystości udział wzięli: dr Robert Ślusarek – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, organizatorki projektu: mgr Maria Marcinowska (kurator wystawy ze strony Muzeum) i dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ (kurator wystawy ze strony PWSZ), mgr Agata Rolka, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu z kierownikiem mgr Januszem Reszkiewiczem i terapeutami oraz studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w PWSZ w Nowym Sączu.

Projekt skupił uczestników z pięciu krajów (Polska, Austria, Węgry, USA, Ukraina), w tym studentów i wykładowców PWSZ w Nowym Sączu, gości z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zapraszamy do obejrzenia różnorodnych interpretacji artystycznych, w tym niezwykłych prac twórców z WTZ MADA. Projektowi towarzyszy publikacja, dostępna na stronie https://muzeum.sacz.pl/ strony_wystawy/ wystawa-prac-inspirowanych-zyciem-i-tworczoscia-nikifora-i-violi-berki/

Kierunek Edukacja artystyczna owocnie współpracuje z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu już od 14 lat, co zostało podkreślone przez obydwie strony podczas uroczystości w Miasteczku Galicyjskim.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Maciej Szabla, Mirosław Kuk, WTZ MADA