filie

Jarmark Galicyjski / 27 sierpnia 2017 r.

Impreza w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu zorganizowana w ramach projekt „Kulturotwórcze znaczenie jarmarków i targów na Sądecczyźnie – badania i popularyzacja”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego