filie

P R O T O K Ó Ł

Komisji Konkursu Historycznego „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności”.

W roku szkolnym 2021/22 organizatorami Konkursu Historycznego „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, Stowarzyszenia „DLA MIASTA” w Nowym Sączu, Związku Sądeczan, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu.

Konkursu realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego oraz  Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak.

Komisja Konkursowa II etapu, powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w składzie:

 1. Maria Kruczek – przewodnicząca – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego O/ Nowy Sącz,
 2. Jakub Bulzak – przedstawiciel I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu,
 3. Anna Wideł – przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
 4. Leszek Migrała – przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Nowym Sączu,
 5. Dorota Damian – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu,

nagrodziła łącznie 16 prac przygotowanych przez 19 autorów i 26 wyróżnień przygotowanych przez 27 autorów w 2 kategoriach: praca pisemna i praca multimedialna.

 

NAGRODY KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE praca pisemna

I NAGRODA

 1. PIOTR LEDNIOWSKI, Szkoła Podstawowa nr 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk

Zenon Adam Remi architekt, który miał to coś- biografia,

II NAGRODA – równorzędna

 1. HANNA CETNAROWSKA, Szkoła Podstawowa w Chełmcu

Opiekun merytoryczny – Monika Żytkowicz

– Pamiętnik pradziadka,

 1. MAJA BYRCZEK, Szkoła Podstawowa nr 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk

Działalność Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu w okresie od II poł. XIX w. do lat 50 XX.

III NAGRODA

 1. MARTYNA BUBULA, Szkoła Podstawowa w Chełmcu

Opiekun merytoryczny – Małgorzata Iwańska

Ku odbudowie Rzeczpospolitej – Sądecczyzna od drugiej połowy XIX w. do lat 50-tych XX w,

WYRÓŻNIENIA KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE praca pisemna

 1. ANNA ŻYTKOWICZ, Szkoła Podstawowa w Chełmcu

Opiekun merytoryczny – Monika Żytkowicz

Żydzi w Nowym Sączu. Zagłada i pamięć,

 1. GABRIELA KRĘŻOŁEK, SP nr 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Małgorzata Tyliszczak-Słyś

Bronisław Wilhelm Pieracki,

 1. MICHAŁ TURCZYŃSKI, SP nr 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Piotr Kaleta

Nadzieja w nieludzkich czasach,

 1. ZUZANNA CIEŚLAK, Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Grażyna Owsianka

Magiczna lekcja historii,

 1. KRZYSZTOF KOZIK, Szkoła Podstawowa nr 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Małgorzata Tyliszczak-Słyś

Biografia Władysława Barbackiego

 

 

NAGRODY KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE praca multimedialna – prezentacja

I NAGRODA

 1. ALICJA WACHEL, Szkoła Podstawowa nr 21- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Dorota Damian

Zenon Remi budowniczy Nowego Sącza,

II NAGRODA

 1. PAWEŁ RATYŃSKI, Szkoła Podstawowa nr 21- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Dorota Damian

Wystawa muzealna- Nowy Sącz pod okupacją hitlerowską,

WYRÓŻNIENIA KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE praca multimedialna prezentacja

 1. MICHAŁ STYRNA, Szkoła Podstawowa nr 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 9 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Wiesław Mrzygłód

Historia i tradycja Nowego Sącza i Sądecczyzny w okresie od II poł. XIX w. do lat 50 XX w.

 1. BARTOSZ PULKA, Szkoła Podstawowa w Łabowej

Opiekun merytoryczny – Piotr Mółka

Historia Żydów w Nowym Sączu,

 1. ADRIAN SAMODER, Szkoła Podstawowa nr 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Piotr Kaleta

Malarze Sądeccy od II poł. XIX w. do lat 50 XX w.

 1. MATEUSZ MÓŁKA, Szkoła Podstawowa nr 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Piotr Kaleta

Władysław Barbacki Wielki Człowiek małego miasta Burmistrz Nowego Sącza 1900-1918, 

 1. ŁUKASZ HABAJ, Szkoła Podstawowa w Chełmcu

Opiekun merytoryczny – Monika Żytkowicz

Od przeszłości do współczesności. Od warsztatów do Newagu,

 1. ROKSANA TALAR, Szkoła Podstawowa nr 21- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Dorota Damian

Początki zgromadzenia sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP,

 1. JAKUB WITOWSKI, Szkoła Podstawowa nr 21- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Sylwia Gołąb

– Sądeccy kurierzy …

 1. AMELIA KOSZYK, Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Piotr Mółka

Związki Józefa Piłsudskiego ze Sądecczyzną

 1. KRZYSZTOF ANDREASIK, Szkoła Podstawowa w Chełmcu

Opiekun merytoryczny – Małgorzata Iwańska

Dziedzictwo sądeckie,

 

NAGRODY KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE praca multimedialna – film-audycja

I NAGRODA

 1. JULIA PETRYSZAK, Szkoła Podstawowa nr 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu,

Opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk

– Zapomniany generał,

II NAGRODA – równorzędna

 1. MICHAŁ ODZIOMEK, Szkoła Podstawowa nr 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Małgorzata Tyliszczak-Słyś

Wielkanoc u Lachów Sądeckich,

 

WYRÓŻNIENIA KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE praca multimedialna -film-audycja

 1. WERONIKA DĄBROWSKA, Szkoła Podstawowa w Chełmcu

Opiekun merytoryczny – Małgorzata Iwańska

Historia i tradycja Nowego Sącza i Sądecczyzny w okresie od II poł. XIX w. do lat 50 XX w,

 

NAGRODY KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE praca pisemna

I NAGRODA

 1. ALEKSANDRA MOSUREK, Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – II LO w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Krzysztof Siemion

Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności,

II NAGRODA

 1. MAGDALENA OGUREK, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

Stuletnie losy Sądecczyzny 1855-1955,

III NAGRODA

 1. PATRYCJA GOŁYŹNIAK, Zespól Szkół Nr 3 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Ewa Bukalska

Patriota czy bandyta?

WYRÓŻNIENIA KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE praca pisemna

 1. ŁUCJA WOJTAS, Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – II LO w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Aleksandra Opalska

Zapiski z dziejów Sądecczyzny 1851-1900,

 

NAGRODY KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE praca multimedialna – prezentacja

I NAGRODA

 1. KACPER WACHEL, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

opiekun merytoryczny – Aneta Grabowska

Śladami Żydów Nowosądeckich,

II NAGRODA

 1. GABRIELA SROKA, Zespól Szkół Nr 3 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Ewa Bukalska

– Czy zdałem egzamin z patriotyzmu?,

WYRÓŻNIENIA KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE praca multimedialna – prezentacja

 1. MARIA SAWINA, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 5 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Aneta Grabowska

Historia jako głębsze poznanie naszych ziem,

 1. WIKTORIA ZABRZEŃSKA, Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – II LO w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Jerzy Horowski

Historia i tradycja Nowego Sącza i Sądecczyzny od II poł. XIX w. do lat 50. XX w.

 1. ZUZANNA WOJCIECHOWSKA, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Aneta Grabowska

– Stara Kolonia czyli jedno z najstarszych osiedli robotniczych w Polsce – wkład mieszkańców w rozwój miasta,

 1. JOANNA GABRYŚ, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Aneta Grabowska

Historia i tradycja Sądecczyzny i Nowego Sącza od II poł. XIX w. do lat 50. XX w.

 1. KAROL BIEDA, Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Krzysztof Siemion

Żydzi na terenie Nowego Sącza,

 1. WIKTORIA JANUSZ, Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2- II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Krzysztof Siemion

Życie kulturalne w czasach autonomii galicyjskiej

 

 

NAGRODY KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE praca multimedialna – film, audycja

I NAGRODA – audycja

 1. MONIKA POLAŃSKA, MARTYNA SALAMON, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Michał Rejduch

– Jak kolej zmieniła Nowy Sącz,

II NAGRODA – audycja

 1. JULIAN DULĘBA, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Michał Rejduch

 O początkach piłki nożnej w Nowym Sączu – Sandecja Nowy Sącz,

III NAGRODA – AUDYCJA

 1. FILIP TOMOŃ, MAGDALENA KOC, Pałac Młodzieży ul. Rynek 14 w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Michał Rejduch

Jedna trzecia Nowego Sącza zamilkła. 80 rocznica likwidacji getta,

WYRÓŻNIENIA KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE praca multimedialna – film, audycja

 1. JUSTYNA KIEŁBASA, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Michał Rejduch

Bank pełen muzealnych eksponatów,

 1. BARTŁOMIEJ KANIA, PIOTR KOSZYK, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Michał Rejduch

Kryminalne zagadki Nowego Sącza,

 1. KACPER KORKOSZ, Zespól Szkół Samochodowych w Nowym Sączu

Opiekun merytoryczny – Anna Kozioł-Ogorzałek

Historia i kultura Sądecczyzny na podstawie życiorysu Jana Joachima Czecha,

 1. MARLENA NIEMIEC, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu

Opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

Biało-czarny rytm naszych dusz,

 

Komisja postanowiła uhonorować dyplomami niżej wymienionych opiekunów merytorycznych laureatów konkursu za zaangażowanie i  przygotowanie uczniów, propagowanie wiedzy historycznej i muzealnictwa oraz szerzenie zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu wśród młodego pokolenia:

 1. Ewa Bukalska
 2. Dorota Damian
 3. Sylwia Gołąb
 4. Aneta Grabowska
 5. Jerzy Horowski
 6. Małgorzata Iwańska
 7. Piotr Kaleta
 8. Piotr Mółka
 9. Wiesław Mrzygłód
 10. Anna Kozioł-Ogorzałek
 11. Aleksandra Opalska
 12. Grażyna Owsianka
 13. Michał Rejduch
 14. Krzysztof Siemion
 15. Magdalena Sroka
 16. Małgorzata Tyliszczak-Słyś
 17. Elżbieta Wańczyk
 18. Monika Żytkowicz

 

Nowy Sącz, 15 czerwca 2022 r.