filie

PROTOKÓŁ

przyznania nagród i wyróżnień w konkursie historycznym Epizody Niepodległości pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczypospolitej i ich losy” – edycja 2020 r. organizowanym w ramach obchodów 100. Rocznicy Cudu Nad Wisłą i 80. Rocznicy Akcji Katyńskiej oraz Akcji „AB” przez: Andrzeja Romanka – inicjatora projektu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Orion” w Nowym Sączu, pod  patronatem honorowym: Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 Komisja konkursowa w składzie:

 1. Marcin Chorązki – przewodniczący – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie,
 2. Katarzyna Łysak – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie,
 3. Anna Wideł – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 4. Danuta Plata – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w dniu 14 grudnia 2020 r. przyznała nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

W KATEGORII PRACE PISEMNE:

NAGRODA I –  ufundowana przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Gabriela Diurczak, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte – Liceum Ogólnokształcące w Jabłonce, za pracę pt. W jednym życiu cała Orawa – Józefa Machay-Mikowa – opiekun merytoryczny – Elżbieta Faron

NAGRODA I – ufundowana przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Mikołaj Biernat, Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, za pracę pt. Rodzina Krajewskich z Nowego Sącza– opiekun merytoryczny – Marta Groń

NAGRODA I – ufundowana przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Magdalena Ogurek, Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu za pracę pt. Feliks Rapf – „ojciec sądeckiej turystyki– opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

 

WYRÓŻNIENIA:

 1. Natalia Olech, Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Bystrej za pracę pt. Władysław Długosz człowiek renesansu ziemi gorlickiej – opiekun merytoryczny – Marta Piecuch
 2. Maria Panicz, Zespól Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu za pracę pt. „Nieść światło nadziei i tęsknić za przygodą – postać kuriera niezłomnego Jana Freislera” – opiekun merytoryczny – Bogumiła Gleń – Balicka
 3. Zbigniew Wódczyński, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte – Liceum Ogólnokształcące w Jabłonce za pracę pt. Pius Jabłoński – wierny syn orawskiej ziemi– opiekun merytoryczny – Elżbieta Faron
 4. Natalia Dziadosz, Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Bystrej za pracę pt. Groblewska z Szymbarskiej Bystrzycy opiekunka spalonych konspiratorów – opiekun merytoryczny – Marta Piecuch

 

DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE:

 1. Jakub Baryła, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu za pracę pt. Dziennik walki gen. Józefa Kustronia w Kampanii Wrześniowej – opiekun merytoryczny – Karolina Michalik
 2. Jakub Hybel, Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie – Skłodowskiej w Starym Sączu, za pracę pt. Maciej Talar – łącki działacz – opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka
 3. Dawid Bober, Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie – Skłodowskiej w Starym Sączu, za pracę pt. Stanisław Mazan – wielki bohater Sądecczyzny – opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka
 4. Agnieszka Prymula, Pienińska Szkoła Branżowa im. ks. F. Blachnickiego w Szczawnicy, za pracę pt. Franciszek Koterba – góral z Krościenka nad Dunajcem: żołnierz, kurier AK, działacz kultury Pienin – opiekun merytoryczny – Anna Ptak
 5. Paulina Mikulec, Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie – Skłodowskiej w Starym Sączu, za pracę pt. Wojciech Migacz – fotograf – opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

 

W KATEGORII PRACE MULTIMEDIALNE:

NAGRODA I – ufundowana przez Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego

Wiktoria Dłuska, Zuzanna Jajeśnica, Aleksandra Maciak, Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, za pracę pt. Szkice o Bolesławie Barbackim – opiekun merytoryczny – Bogumiła Gleń – Balicka\

Poniżej nagrodzony film


NAGRODA II – ufundowana przez Pana Andrzeja Romanka

Seweryn Łomnicki, Aniela Kulig, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, za pracę pt. Ja po prostu kocham żyć – Danuta Szaflarska– opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

NAGRODA III – ufundowana przez Stowarzyszenie „ORION” w Nowym Sączu

Kamil Kramarz, Tomasz Karlak, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte – Liceum Ogólnokształcące w Jabłonce, za pracę pt. Gazda Piotr Borowy– opiekun merytoryczny – Elżbieta Faron

WYRÓŻNIENIA:

 1. Natalia Golonka, IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. Św. Kingi w Nowym Sączu za pracę pt. Bolesław Barbacki – opiekun merytoryczny – Jarosław Jakubowski
 2. Klaudia Klóska, Emilia Łukasik, Gabriela Miazga, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Pawła II w Krynicy-Zdroju za pracę pt. (Nie)wielcy Sądeccy bohaterowie – opiekun merytoryczny -Włodzimierz Godek

 

DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE:

 1. Tymon Popiół, Mikołaj Popiół, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu za pracę pt. Historia o Józefie Gizie– opiekun merytoryczny — Magdalena Sroka
 2. Zofia Warzecha, Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Bystrej, za pracę pt. Hrabia Aleksander Skrzyński – wybitny prawnik, polityk i dyplomata – opiekun merytoryczny – Marta Piecuch

Komisja postanowiła przyznać dyplomy uznania nauczycielom – opiekunom merytorycznym laureatów, za propagowanie wiedzy historycznej wśród sądeckiej młodzieży oraz zaangażowanie w realizację ww. konkursu.

UWAGA!

Ze względów epidemicznych po odbiór nagród i wyróżnień zapraszamy do Gmachu Głównego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56 w terminie 2 – 5 marca br. w godzinach 10 – 15, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Dziale Edukacji tel. 18 443 77 09 wew. 123,124.

Wyniki jak również relacja z podsumowania konkursu dostępna jest również na stronie  internetowej Stowarzyszenia „Orion” w Nowym Sączu www.orionsacz.pl oraz na Facebooku.