filie

P R O T O K Ó Ł

przyznania nagród i wyróżnień w konkursie historycznym Epizody Niepodległości pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2021/2022 r. organizowanym przez: Andrzeja Romanka – inicjatora projektu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Orion” w Nowym Sączu i partnera Stowarzyszenie „Dla Miasta” w Nowym Sączu pod  patronatem honorowym: Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Na konkurs zgłoszono 18 prac w tym 8 prac multimedialnych, 10 prac pisemnych z 11 szkół ponadpodstawowych z Małopolski. Prace konkursowe przygotowało 26 uczestników pod kierunkiem 9 nauczycieli (opiekunów merytorycznych) w dwóch kategoriach: praca pisemna, praca multimedialna.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Marcin Chorązki – przewodniczący – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie,
 2. Katarzyna Łysak – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie,
 3. Anna Wideł – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 4. Danuta Plata – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

powołana przez Organizatorów przyznała nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII PRAC PISEMNYCH:

NAGRODA I ufundowana przez  Andrzeja Romanka – inicjatora projektu oraz Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Magdalena Ogurek, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, za pracę pt. Anioł wśród ludzi – opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka,

NAGRODA II  ufundowana przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Jakub Hybel, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu za pracę pt. Generał Józef Giza – sądecki bohater, opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka,

NAGRODY III  ufundowane przez Andrzeja Romanka – inicjatora projektu, Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

 1. Szymon Borówka, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce za pracę pt. Kwestia niepodległej Polski w życiu ks. Ferdynanda Machaya, opiekun merytoryczny – Elżbieta Faron,
 2. Katarzyna Wojtaszek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej Władysław za pracę pt. Długosz, człowiek o wielu twarzach, opiekun merytoryczny – Marta Piecuch,
 3. Zofia Warzecha, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej za pracę pt. Marian Zgórniak – żołnierz i profesor z gorlickiej, opiekun merytoryczny – Marta Piecuch.

DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE:

 1. Karolina Kotowicz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku za pracę pt. Stanisława Groblewska, kobieta, żołnierz AK, opiekun merytoryczny – Marta Piecuch,
 2. Agnieszka Krupa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku za pracę pt. Jan Benisz – człowiek wielkiego serca, opiekun merytoryczny – Marta Piecuch,
 3. Aneta Skrzypniak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku za pracę pt. Czesław Leon Groblewski. Ziemianin z Szymbarku, opiekun merytoryczny – Marta Piecuch
 4. Natalia Szwala, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Starym Sączu za pracę pt. Starosądeckie siostry klaryski elitą ziemi sądeckiej, opiekun merytoryczny – Teresa Szewczyk

W KATEGORII PRAC MULTIMEDIALNYCH:

NAGRODA I  ufundowana przez Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Bartłomiej Kania, Karolina Mróz, Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu za pracę pt. „Sądecka Babcia” – historia Anny Sokołowskiej, opiekun merytoryczny – Bogumiła Gleń – Balicka,

NAGRODA II  ufundowana przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Andrzej Duda, Mikołaj Michalik, Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu za pracę pt. „Męczennik z Biegonic”, ks. Władysław Deszcz (1915-1941), opiekun merytoryczny – ks. Łukasz Bochenek


NAGRODY III  
ufundowane przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

 1. Emilia Aleksander, Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu za pracę pt. Za wiarę i Ojczyznę. Ks. Tadeusz Kaczmarczyk (1908-1941) opiekun merytoryczny – Ks. Łukasz Bochenek,
 2. Szymon Bielański, Kamil Kramarz, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce za pracę pt. „Przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc” ks. Jan Góralik, opiekun merytoryczny – Elżbieta Faron,
 3. Kamil Załęski, Jakub Bryła, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu za pracę pt. Generał Józef Kustroń, opiekun merytoryczny – Karolina Michalik.

WYRÓŻNIENIE ufundowane przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Daria Kołacz, Julia Ryś, Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, Technikum Leśne w Starym Sączu za pracę pt. Wierny syn Ojczyzny – ks. Władysław Gurgacz, opiekun merytoryczny – Jolanta Sułkowska.

DYPLOMY ZA UDZIAŁ w KONKURSIE:

 1. Oliwia Kiełbasa, I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu za pracę pt. Jan Potoczek Patriota i społecznik II Rzeczypospolitej opiekun merytoryczny – Jakub Bulzak,
 2. Adam Chmielak, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Starym Sączu za pracę pt. Jan Brzeski – żołnierz generała Maczka, opiekun merytoryczny – Teresa Szewczyk.

 

Komisja postanowiła przyznać dyplomy uznania nauczycielom – opiekunom merytorycznym laureatów, za propagowanie wiedzy historycznej wśród sądeckiej młodzieży oraz zaangażowanie w realizację ww. konkursu.

List IPNList IPN

.