filie

 

Nowy Sącz, 28.08.2020r.

Protokół z posiedzenia jury IV Konkursu Współczesnej Karpacka Rzeźby Ludowej w Kamieniu, zorganizowanego w oparciu o dofinansowanie ze środków MKiDN,  program : Kultura ludowa i tradycyjna. 

W dniu 28.08.2020r. w Sądeckim Parku Etnograficznym odbyło się posiedzenie jury IV Konkursu Współczesnej Karpackiej Rzeźby Ludowej w Kamieniu, zorganizowanego wspólnie  przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

W konkursie wzięło udział 40 rzeźbiarzy, w tym 37. z Polski i 3. i ze Słowacji, którzy przedstawili ogółem 92 prace.

Jury obradujące w składzie :

Antoni Kroh, etnograf, Nowy Sącz – przewodniczący jury

Bogusława Błażewicz, etnograf, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Zbigniew Micherdziński, Regionalny Ośrodek  Kultury w Bielsku-Białej

Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz, Nowica

Franciszek Palka, artysta plastyk, Nowy Sącz

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Główna – Nagroda Starosty Nowosądeckiego p. Marka Kwiatkowskiego w wysokości 2000. zł :  Leszek Cieślik z Żywca.

I nagroda  /dwie równorzędne pierwsze nagrody po 1400 zł/ otrzymują: Kazimierz Idzi z Chorągwicy k. Wieliczki, Józef Kubica z  Żywca

II nagroda  /cztery równorzędne drugie nagrody po 900 zł/ otrzymują:

Aleksander Basiura, Bystra Podhalańska

Marian Pajor, Łososina Dolna

Bartosz Zachwieja, Rabka-Zdrój

Augustyn Pogwizd, Paszyn

III nagroda  /osiem równorzędnych trzecich nagród po 700 zł/ otrzymują:

Antoni Bolek, Załęże k. Jasła

Jerzy Broda, Gródek  k. Stróż

Jakub Derwich, Żywiec

Mateusz Gębala, Meszna k. Szczyrku

Zenon Miczołek, Paszyn

Bronisław Mieszczak, Żywiec

Jan Spuler, Bobrov /Słowacja, Orawa/

Wiesław Wilga, Żywiec

IV nagroda / pięć równorzędnych czwartych nagród po 500 zł/ otrzymują:

Stanisław Apriasz, Grybów

Roman Bielski, Nowy Sącz

Stanisław Dziur, Spytkowice k. Rabki

Miroslav Hurtak, Biały Potok /Słowacja, Orawa/

Wojciech Pażucha, Nowy Sącz

Wyróżnienia: /jedenaście równorzędnych wyróżnień po 250zł/ otrzymują:

Jacek Bałoz, Gronków k. Nowego Targu

Kazimierz Basta, Stadła k. Podegrodzia

Władysław Ciesielka, Szczawnica

Józef Gaweł, Libiąż

Julian Klamerus, Waksmund k. Nowego Targu

Ernest Kunce, Bielsko-Biała

Rafał Marszałek, Nowy Sącz

Bogusław Mrozek, Blizne k Domaradza

Tadeusz Pawełek, Żywiec

Mariusz Proniuk, Bielsko-Biała

Jerzy Soremski, Jastrzębie Zdrój

Wyróżnienia za udział /dziewięć równorzędnych wyróżnień po 100 zł / otrzymują:

Jan Dominik, Nowy Sącz

Martin Hulej, Biały Potok / Słowacja, Orawa/

Agnieszka Grendysa, Łękawica k. Żywca

Paweł  Janowski, Sułów k. Wieliczki

Emil Kania, Bartne

Stanisław Matusik, Sitnica k. Biecza

Aleksandra Steblik, Bielsko-Biała

Krzysztof Wiatr, Nowy Sącz

Rudolf Wątroba, Łękawica k. Żywca

  1. Jury uznaje ideę konkursu za trafną i celową. Konkurs wypełnił zawarte w regulaminie założenia merytoryczne. Projekt w istotny sposób przyczynia się do podtrzymania tradycji

uprawiania rzeźby ludowej w kamieniu w Karpatach.

  1. Jury podkreśla bardzo dobre przygotowanie konkursu pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
  2. Jury stwierdza rozwój imprezy pod względem ilości uczestników, ocenia bardzo pozytywnie fakt iż w kolejnych edycjach, projekt rozwija się jako impreza transgraniczna.

Równocześnie jury wysoko ocenia ogólny poziom artystyczny zaprezentowanych prac.

  1. Jury uznaje, iż konkurs jest imprezą o dużym kulturotwórczym znaczeniu w regionie. Przyczynia się w istotny sposób do aktywizacji środowiska twórców. Doświadczonych

artystów motywuje do kontynuowania twórczości, równocześnie, co bardzo ważne, obok nich pojawiają się nowi adepci  rzeźby w kamieniu, którzy podejmują często rodzinne

i lokalne tradycje uprawiania tej dziedziny sztuki ludowej.

  1. Wobec faktu, że konkurs jest jedynym tego typu działaniem w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarze Karpat, podkreślając osiągane pozytywne

efekty w tym zakresie, jury postuluje kontynuowanie w przyszłości imprezy w cyklu triennale. Jury odnosi się z uznaniem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za dofinansowanie tego tak wartościowego projektu.

  1. Jury postuluje zakup wybranych prac do zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w celu systematycznego wzbogacania prowadzonej przez muzeum największej w Polsce

kolekcji współczesnej rzeźby ludowej Karpat.

  1. Jury wyraża uznanie dla organizatorów konkursu, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej, za podjęcie tak oryginalnego

i ważnego dla tradycji regionu zadania. Także podkreśla duży osobisty wkład pracy kuratora konkursu, p. Zbigniewa Wolanina, za przygotowanie autorskiej koncepcji projektu

i sprawne przeprowadzenie konkursu.