filie
Fragment dużego okna ze zdobieniami kamiennymi w górnej części

Zwiedzanie

wtorek – czwartek 9.30 – 15.00
piątek 9.00 – 17.00
sobota, dni świąteczne 9.00 – 16.00

Dom Gotycki jest nieczynny: w niedziele i poniedziałki, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 1 i 6 stycznia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia

 

Bilety

normalny – 8 zł
ulgowy* – 5 zł

*Regulamin dla zwiedzających Dom Gotycki (docx, 21 KB)

 

Bilet za 1 zł – zobacz

Karta dużej rodziny

Dzień wolny od opłat za wstęp – sobota

 

Zwiedzający zobowiązani są do: zachowania bezpieczeństwa sanitarnego poprzez przestrzeganie aktualnych na dzień zwiedzania przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. ) oraz do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm. ).

Szczegółowe zasady zwiedzania znajdą Państwo w Regulaminie dla zwiedzających Dom Gotycki

 

Udostępnianie wnętrz Domu Gotyckiego na sesję zdjęciową – 123 zł za 2 godziny

Oferta uzupełniająca (udostępnianie sal)

 

Oferta edukacyjna pdf, 179 KB Oferta edukacyjna Muzeum (pdf, 3,88 MB)

 

Telefony do działów Muzeum mających siedzibę w Domu Gotyckim:

+48 18 442 04 42
wew. 21, 22 / Dział Promocji
wew. 24 / Dział Historyczno-Archeologiczny
wew. 25 / Pracownia konserwatorska

 

 

 

 

DOM GOTYCKI zwany także Domem Kanoniczym, ok. 1448 r. przystosowany dla potrzeb kanoników kolegiaty pw. św. Małgorzaty (aktualnie bazylika mniejsza) i przez nich do 1791 r. użytkowany. Murowany, częściowo oszkarpowany, złożony z dwóch bloków nakrytych osobnymi dachami, podpiwniczony, jednopiętrowy. Portale i obramienia okien późnogotyckie, renesansowe i barokowe. W latach 1958 - 1964 wnętrza obiektu zostały przebudowane i przeznaczone na cele muzealne. Dom Gotycki jest miejscem stałej ekspozycji dawnej sztuki z terenu Sądecczyzny i wystaw czasowych z dziedziny historii, kultury i sztuki. Wystawa stała: "Dawna sztuka Sądecczyzny", z tematami: "Sakralna sztuka cechowa XIV - XIX w." , "Zamek królewski w Nowym Sączu", "Sztuka ludowa XVIII - pocz. XX w.", "Sztuka dworska XVII - XIX w.". Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja sztuki cerkiewnej XV - XIXw. z zachodniołemkowskimi ikonami.

Dane adresowe