filie
Obraz olejny - Męzczyzna siedzi na końcu długiego stołu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę malarstwa „Spotkanie. Janusz Matuszewski”.

 

Wernisaż:

25 lutego 2022
godz. 17.00
Dom Gotycki
ul. Lwowska 3
Nowy Sącz

Wystawa czynna  do 21 maja 2022 r.

 

 

 

Powstanie wielu z prezentowanych obrazów to efekt zachwytu nad malarstwem cechowym czy prowincjonalnym wieków XVII i XVIII regionu Małopolski, wschodnich i południowo-wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej. W ten sposób poznałem wiele arcydzieł, anonimowych realizacji malarskich, które wyprzedziły myślenie awangardy XX wieku (co, rzecz jasna, nie stanowi jedynej wartości tych obrazów). Wystawa pomyślana jest jako spotkanie pewnego typu myślenia malarskiego i religijnego, realizowanego współcześnie, z dziełami malarstwa dawnego – a wszystko w jednym budynku Domu Gotyckiego w Nowym Sączu.
/Janusz Matuszewski/

 

Janusz Matuszewski
Urodzony w 1963 r. Studia w pracowni Jana Szancenbacha na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom w 1989 r. Od 1990 pracownik dydaktyczny w macierzystej uczelni, gdzie od 2010 r. prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa.