filie
Okno w brązowej drewnianej ramie, pod spodem zielona roślina.

„Skansenowskie impresje” – przegląd prac studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, obejmujący prace malarskie, rysunkowe i fotograficzne, które powstały w Sądeckim Parku Etnograficznym podczas kilkudniowego pleneru, obowiązkowego dla studentów artystycznego kierunku w ramach programu studiów.

Wybór fotografii autorstwa Anny Kuklicz, Adrianny Stęplińskiej, Anity Krzak, Dominiki Krawczyk, Jolanty Migacz, Kamili Judki, Magdaleny Citak, Zuzanny Zięby i Jowity Żytkowicz.

Skansenowskie impresje 

Wystawa trwa do 31 maja 2021 r.