filie
Dzieci kąpiące się w rzece

„Mniejszości etniczne i grupy etnograficzne w Małopolsce – Łemkowie, Niemcy, Cyganie oraz Żydzi” to planszowa wystawa objazdowa poświęcona tematyce grup etnicznych i etnograficznych z terenów Małopolski.

 

6 lipca – 11 września 2022
Sądecki Park Etnograficzny
spichlerz z Męciny

 

Wystawa przedstawia rys historyczny oraz krótką charakterystykę poszczególnych mniejszości w tym aktualny obszar ich występowania, centra działalności kulturalnej, najważniejsze stowarzyszenia. Całość okraszona licznymi fotografiami dokumentującymi funkcjonowanie poszczególnych grup oraz działania mające na celu podtrzymanie ich unikatowych tradycji. Wystawa przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie w ramach programu kulturowego projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Koncepcja oraz opracowanie merytoryczne i graficzne: Adam Bartosz, Natalia Gancarz.

Zdjęcie: Osiedle cygańskie w Ochotnicy Górnej, fot. J. Gajda, 1978; Archiwum Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu