filie
Rowerzysta jadący rynkiem

Zbigniew Pytel, Joanna Kiełbasa i Renata Michalczyk – oto zwycięzcy dorocznego konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski” 2021/2022, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. W tym roku uczestnicy mierzyli się z tematem „STREET PHOTO of MAŁOPOLSKA”. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia można oglądać na wystawie w Domu Gotyckim.

 

Dom Gotycki
Lwowska 3
Nowy Sącz

Wystawa czynna od 15 lipca do 11 sierpnia 2022 r.

 

 

Konkurs „Skarby Małopolski”  jest nie tylko ważnym elementem promocji  regionu, ale także przyczynia się do wzrostu zainteresowania jego historią oraz popularyzacji sztuki fotograficznej. Obecna edycja konkursu miała na celu propagowanie walorów Małopolski poprzez jeden z najpopularniejszych gatunków fotografii – STREET PHOTO. Istotą projektu było zarejestrowanie i przedstawienie sytuacji, ulotnych chwil wzbudzających w odbiorcach pozytywne emocje (prace mogły mieć charakter żartobliwy, ironiczny ale również wywoływać zadumę lub nostalgię); zgłoszone na konkurs prace miały się odnosić tematycznie do obszaru Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Sącza.

 

Jury przy ocenie zdjęć brało pod uwagę walory artystyczne, poprawność warsztatową oraz zgodność z tematyką konkursu.

Nagrody łączne za prace zgłoszone w kategoriach fotografia artystyczna i dokument otrzymali:

1. Zbigniew Pytel, za cykle prac: pt. Kraków – Widziane z wieży, Okno, Nowy Sącz – Pamięć zapisana w kamieniu

2. Joanna Kiełbasa, za cykle prac: pt. KrakówSzczerzy się do zdjęcia, Złoty, Nadchodzi, Profile, Gołąb i smok, Nadstawia ucho, Dwa światy.

Nagrodę w kategorii fotografia artystyczna otrzymała Renata Michalczyk, za prace pt. Kraków – Cienie, Rowerzysta.

Dyplomami zostali uhonorowani:

– Antoni Leśniak, za cykle prac pt. Nowy Sącz – Przejście dla gołębi,  Poranna kąpiel, Przemijający czas, Podziel się dobrocią.
– Grzegorz Wójcik, za cykle prac pt. Kraków –  Smok Wawelski, Święcenie, Self-dans, Uliczny Grajek.
– Krzysztof Griński, za prace pt. Nowy Sącz –  Nie ma złej pogody, są tylko słabe charaktery, W dobrą stronę, Pod czujnym okiem Marszałka, Jedno miejsce wiele historii.
– Katarzyna Rębiasz, za prace pt. Nowy Sącz – Kapliczka Szwedzka, Ulica Jagiellońska.
– Grzegorz Tokarczyk, za prace pt. Nowy Sącz – Ojcostwo.

 

Zbigniew Pytel: 

 

 

Joanna Kiełbasa:

 

Renata Michalczyk: