filie

Zapraszamy do oglądania wystawy obrazów, także na szkle, oraz rzeźb wykonanych przez twórców ludowych i nieprofesjonalnych, pozyskanych do zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w latach 1980 – 2020.

 

Dom Gotycki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
Wystawa czynna do 15 maja 2021 r.

 

 

 

 

40 lat minęło…”. Sztuka ludowa i nieprofesjonalna ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu”. Wystawa jest związana z jubileuszem 40-lecia pracy zawodowej w sądeckim muzeum kuratora kolekcji, etnografa Zbigniewa Wolanina. Prezentuje wybór prac znakomitych artystów z kręgu sztuki ludowej, naiwnej i Art brut, które trafiły do kolekcji muzeum w latach 1980-2020. Sądecczyzna jest regionem szczególnie bogatym w postacie niezwykłych artystów z tego kręgu, obok legendarnego Nikifora żyli tutaj i tworzyli tak znani dziś twórcy jak Maria Wnęk z Olszanki, Władysława Iwańska i Stanisław Hołda z Nowego Sącza, Piotr Kwit z Zalesia, Ludwik Więcek z Wilczysk, Piotr Zelek z Berestu, Wojciech Oleksy i cała generacja twórców ze słynnego ośrodka sztuki ludowej w Paszynie. Prace tych i wielu innych niezwykłych artystów z terenu Karpat, także ze Słowacji, przede wszystkim jednak z Sądecczyzny, można zobaczyć na tej wyjątkowej wystawie.

 

W filmie o wystawie i  kolekcji opowiada etnograf Zbigniew Wolanin.