filie

W dniu 16 maja 2022 r. w Domu Gotyckim w Nowym Sączu, komisja konkursowa oceniła wszystkie prace i przyznała 17 nagród i 40 wyróżnień. Wyniki konkursu zamieszczamy w poniższym pliku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie.