filie

„Zeszyty sądecko-spiskie” to periodyk, który zrodził się z trwającej od wielu lat współpracy muzealników słowackich i polskich. Wydawnictwo, przewidziane jako rocznik o charakterze popularnonaukowym, dokumentuje najnowsze dokonania badawcze oraz prezentuje syntezy autorskie poczynione na gruncie nauk historycznych i pokrewnych im dyscyplin naukowych, poruszających szeroko rozumiane zagadnienie upowszechniania kultury i tradycji  sąsiadujących ze sobą regionów – Spisza i Sądecczyzny.

Najnowszy tom Zeszytów można pobrać spod linku:

 http://muzeum.sacz.pl/strony_wydawnictwa/zeszyty-sadecko-spiskie/