filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, w ramach działalności mającej na celu poszerzanie wiedzy o regionalnej kulturze i dziedzictwie narodowym, mając na względzie bardzo duże zainteresowanie historią Nowego Sącza, uprzejmie informuje, iż kontynuuje projekt edukacyjny pt. SĄDECKI SPACER HISTORYCZNY+. OSTATNIE 150 LAT Z ŻYCIA NOWEGO SĄCZA  i zaprasza do uczestnictwa w terminie 1.03. – 30.06.2022 r. Nasza propozycja kierowana jest do dzieci przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Komentarz dopasowujemy indywidualnie do każdej grupy wiekowej.

 

Projekt, realizowany w roku 730. rocznicy lokacji Nowego Sącza,  ma na celu przedstawienie w sposób niekonwencjonalny wybranych zagadnień z ostatnich 150 lat historii naszego miasta w  formule ścieżki tematycznej zorganizowanej w oparciu o przestrzenie muzealne tj. Gmach Główny, Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie, Dom Gotycki oraz wybrane miejsca w Nowym Sączu z komentarzem przewodnika. Zapraszamy do udziału w tej atrakcyjnej ścieżce edukacyjnej –  wędrówce, interesującej i oryginalnej lekcji historii podczas której uczestnicy pogłębią wiedzę o historii i kulturze Nowego Sącza – ścieżce wpisującej się w promowany przez Ministerstwo Kultury i Nauki projekt „Poznaj Polskę”, w którym nowosądeckie Muzeum wymienione jest w wykazie punktów edukacyjnych (poz. 209 i 210).

 

Program:

  • Gmach Główny, ul. Jagiellońska 56:
  1. zwiedzanie ekspozycji stałej: historia Nowego Sącza od uzyskania autonomii galicyjskiej po zakończeni II wojny światowej – Nowy Sącz w I dekadach autonomii galicyjskiej, odbudowa miasta po pożarze w 1894 r., wielka wojna 1914 – 1918, dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa;
  2. pracownia Bolesława Barbackiego, zapoznanie się z postacią i dorobkiem artystycznym.
  • Spacer pod kierunkiem przewodnika Muzeum: Planty (pomnik Adama Mickiewicza, Dąb Wolności), ul. Narutowicza/ul. Długosza (Kościół Św. Kazimierza, dom Zenona Adama Remiego, Małopolskie Centrum Kultury Sokół), ul Jagiellońska (dawny Hotel Imperial, posąg Władysława Jagiełły), Ratusz.
  • Dom Gotycki, ul. Lwowska 3:
  1. zwiedzanie ekspozycji historycznej zawierającej rekonstrukcję aktu lokacyjnego Nowego Sącza.
  • Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie, Rynek 2:
  1. zwiedzanie ekspozycji galerii;
  2. zapoznanie się z dorobkiem artystycznym i postacią artystki.

 

Informacje organizacyjne:

Termin: 10 marca – 30 czerwca 2022 r. w godz. 9.30 – 16.

Odpłatność: 10 zł./os.

Godzina rozpoczęcie zajęć: do uzgodnienia, czas trwania: ok. 2 – 3 godz. lub wg osobnych uzgodnień.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia i rezerwacja terminów dla grup do 25 osób: telefonicznie: 18 443 77 08 wew. 129 lub mailowo kasagg@muzeum.sacz.pl

Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w przestrzeniach muzealnych (zamkniętych).

Możliwa jest modyfikacja trasy (np. skrócenie, dopasowanie do możliwości czasowych grupy).