filie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły w poniższych załącznikach.

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW ETAPU FINAŁOWEGO XX edycji konkursu historycznego „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” organizowanego z okazji 130. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego.

W związku z licznymi prośbami pedagogów – opiekunów merytorycznych uczniów chcących wziąć udział w konkursie, wprowadza się zmianę w regulaminie konkursu.  Pkt IV.2. otrzymuje brzmienie: „Każda ze szkół może zgłosić w obu kategoriach łącznie nie więcej niż 6 uczniów”.

Równocześnie na prośbę wielu szkół zainteresowanych udziałem w konkursie, termin przesłania protokołu I etapu (wg załącznika nr 1) przez szkolną Komisję Konkursową do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (organizatora etapu finałowego), Dział Edukacji e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl lub na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56 zostaje przedłużony do 9 kwietnia 2021.

W razie pytań prosimy o kontakt 18 443 77 08 wewn. 123, 124.