filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, realizuje projekt edukacyjny Solidarna kultura adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia organizowane będą dla grup, w których min. 20% uczestników stanowić będą obywatele Ukrainy.

 

 

  Культура солідарності

 

Program i propozycje tematów zajęć edukacyjnych

 1. Temat: „Tajemnice pracy drukarza”

Forma: zwiedzanie ekspozycji prezentującej zbiory znajdujące się w pracowni drukarza w Miasteczku Galicyjskim połączone z zajęciami warsztatowymi.

Opis: Warsztaty z wykładem wprowadzającym na temat historii druku i książki oraz technik drukarskich połączone z prezentacją wybranych eksponatów ze zbiorów Muzeum (dostosowana do grupy wiekowej). Uczestnicy wcielą się w drukarza: samodzielnie złożą tekst, wybiorą dekorację (ozdobnik, grafikę lub ilustrację), wykonają odbitkę za pomocą prasy drukarskiej (forma do wyboru w zależności od grupy wiekowej: dyplom pamiątkowy z Miasteczka Galicyjskiego, afisz/obwieszczenie o tematyce patriotycznej – I i II wojna światowa, druki niezależne z okresu PRL). Zapoznają się z różnymi technikami drukowania: grafik, ilustracji oraz tekstu.

Efekty warsztatów: Uzyskanie umiejętności składu i druku tekstu; uczestnicy warsztatów będą mogli zatrzymać wykonane przez siebie prace (dyplom, plakat, itp.)

 1. Temat: „Muzealna pamiątka świąteczna”

Forma: zwiedzanie ekspozycji Domu Gotyckiego w Nowym Sączu połączone z zajęciami warsztatowymi.

Opis: Warsztaty poprzedzone będą zwiedzaniem ekspozycji w Domu Gotyckim ze szczególnym uwzględnieniem motywów świątecznych (Boże Narodzenie) połączone z prezentacją oraz omówieniem wybranych eksponatów. W trakcie zajęć uczestnicy będą wykonywali pamiątki nawiązujące stylistycznie oraz tematycznie do wzornictwa m.in. ludowego (realizowana w oparciu o wybrane obiekty – muzealia i materiały pomocnicze oraz wymienione ekspozycje stałe) z materiałów tradycyjnych i naturalnych (ozdoby bożonarodzeniowe, stroiki itp.).

Poprzez poznanie technik prezentowanych podczas warsztatów, uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w wykonywaniu form wzorniczych oraz dekoracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem detali charakterystycznych dla sztuki ludowej lub sztuki pisania ikon oraz zapoznają się z tradycjami świątecznymi.

Efekty warsztatów:

– uczestnicy wcielą się w projektanta i wykonawcę pamiątki z pobytu w Muzeum. Samodzielnie przygotują lub wybiorą wzór – ozdobniki, wykonają dekorację wytypowanej powierzchni, dokonają wyboru kolorystyki.

– uczestnik wykona własną i unikatową pracę nawiązującą do tradycji świątecznych oraz historii regionu sądeckiego; wybrane prace zostaną zaprezentowane szerszej publiczności wirtualnie (poprzez media społecznościowe) lub w formie wystawy.                       .

 1. Temat: „Tradycje kulinarne Sądecczyzny”

Forma: zwiedzanie ekspozycji prezentującej zbiory znajdujące się na ekspozycji w cukierni Miasteczka Galicyjskiego połączone z warsztatami i degustacją.

Opis: Warsztaty poprzedzone będą zwiedzaniem ekspozycji w Cukierni w Miasteczku Galicyjskim  połączone z prezentacją starych przepisów kulinarnych w tym cukierniczych oraz prezentacja starych form do wypieku ciast, ciasteczek lub formowania tabliczek czekolady.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze zbiorami zgromadzonymi w Cukierni.  Na tej podstawie, poprzez techniki realizowane podczas warsztatów, uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w wykonywaniu charakterystycznych dla regionu kulinariów. Wspólne wykonywanie wyrobów ma na celu integrację środowisk polskiego i ukraińskiego oraz wymianę doświadczeń.

Efekty warsztatów:

– wspólne wykonanie, według dawnych receptur, i degustacja tradycyjnych potraw, w tym wyrobów cukierniczych, związanych z tradycjami kulinarnymi Sądecczyzny.

 1. Temat: „Ceramiczna pamiątka”

Forma: zwiedzanie ekspozycji prezentującej pracownię w Domu Garncarza połączone z zajęciami warsztatowymi.

Opis: Warsztaty poprzedzone będą zwiedzaniem ekspozycji w pracowni ziemnej i ciepłej w Domu Garncarza (MG) połączone z prezentacją oraz omówieniem wybranych eksponatów. W trakcie zajęć uczestnicy będą wykonywali pamiątki nawiązujące stylistycznie oraz tematycznie do wzornictwa artystycznego (realizowana w oparciu o wybrane obiekty – muzealia i materiały pomocnicze oraz wymienione ekspozycje stałe).

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze zbiorami zgromadzonymi w Domu Garncarza w pracowni zimnej i ciepłej. Poprzez techniki realizowane podczas warsztatów, uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w wykonywaniu form ceramicznych i wzorniczych oraz dekoracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem detali charakterystycznych dla sztuki garncarskiej z terenów Sądecczyzny.

Efekty warsztatów:

– uczestnicy wcielą się w projektanta i wykonawcę pamiątki z pobytu w Muzeum. Samodzielnie przygotują lub wybiorą wzór – ozdobniki, wykonają dekorację wytypowanej powierzchni, dokonają wyboru kolorystyki.

– uczestnik wykona własną i unikatową pamiątkę nawiązującą do tradycji oraz historii regionu sądeckiego; wykonane pamiątki stają się własnością uczestnika

 1. Temat: „Miniatura tkacka”

Forma: zwiedzanie ekspozycji w Domu Gotyckim w Nowym Sączu połączone z warsztatami.

Opis: Warsztaty poprzedzone będą zwiedzaniem ekspozycji w Domu Gotyckiego połączone z prezentacją oraz omówieniem wybranych eksponatów. W trakcie zajęć uczestnicy będą wykonywali miniatury tkackie nawiązujące stylistycznie oraz tematycznie do wzornictwa artystycznego (realizowana w oparciu o wybrane obiekty – muzealia i materiały pomocnicze oraz wymienione ekspozycje stałe).

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze zbiorami zgromadzonymi w Domu Gotyckim w szczególności z ekspozycją ukazującą zgromadzone tkaniny wykonane lub ozdobione w różnych technikach. Na tej podstawie, poprzez techniki poznane podczas warsztatów, uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w wykonywaniu podstawowych splotów tkackich i aplikacji elementów dekoracyjnych.

Efekty warsztatów:

– uczestnicy wcielą się w projektanta i wykonawcę miniatury tkackiej. Samodzielnie przygotują tkaniny, ozdobią je i zaprojektują aplikacje.

–  wykonana przez uczestnika zajęć tkanina stanie się pamiątką wizyty w muzeum.

 

Informacje organizacyjne (zasady realizacji):

 1. Miejsce: (do indywidualnego uzgodnienia) w zależności od liczebności grupy i tematu:

Dom Gotycki, Gmach Główny, Miasteczko Galicyjskie

 1. Termin: 23 września – 15 grudnia 2022r. (wtorek – piątek w godz. 9 – 15, godzina rozpoczęcia i zakończenia do uzgodnienia przy zgłoszeniu grupy)
 2. Liczebność grupy: min. 10 os. max. 20 os. (w każdej grupie 20% stanowić muszą uczestnicy z Ukrainy).
 3. Wstęp wolny! Obowiązuje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona!
 4. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 18 443 77 08 wew. 123, 124, z tygodniowym wyprzedzeniem terminu planowanych zajęć.

 

 1. Inne działania edukacyjne (pokazy, prezentacje, degustacje potraw regionalnych)
 2. Temat: Edukacyjne wydarzenie plenerowe pn. Armia Krajowa. Z miłości do Polski

Formy: wystawa plenerowa, mobilne, edukacyjne gry plenerowe, kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych, prezentacja grup rekonstrukcyjnych.

Opis: edukacyjne wydarzenie plenerowe realizowane z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie poświęcone Armii Krajowej, jednej z największych armii podziemnych w okupowanej przez Niemców Europie.

Informacje organizacyjne:

 1. Miejsce: Miasteczko Galicyjskie,
 2. Termin: 24 września 2022r. (sobota), godz. 10 – 18
 3. Wstęp wolny!

 

Zapraszamy!