filie

Miło nam poinformować, że nasz kolega, etnograf, Zbigniew Wolanin odebrał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Uroczystość wręczania odznak miała miejsce podczas 96 Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Przysusze w dn. 23 września 2021 r.

Zbyszku, gratulujemy!

Dorota Ząbkowska, przedstawicielka Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu p. Piotra Glińskiego, dekoruje Zbigniewa Wolanina odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Zbigniew Wolanin z odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

 

Odznaczeni odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” podczas 96 Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Przysusze w dn. 23 września 2021 r.

 

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek albo z własnej inicjatywy.

Zbigniew Wolanin jest etnografem. W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu pracuje od 40 lat. Jest kierownikiem Działu Współczesnej Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, kustoszem w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, wytrawnym znawcą życia i działalności artystycznej krynickiego malarza-samouka. Od wielu lat interesuje się twórczością rzeźbiarzy ludowych i wspiera ich, organizując Konkursy Współczesnej Karpackiej Rzeźby Ludowej w Kamieniu.

Fotografie: Katarzyna Ceklarz