filie
Kobieta z kwiatami

Miło nam poinformować, że nasza muzealna koleżanka Maria Brylak-Załuska otrzymała nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2021 w kategorii  „Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej”.  Wręczenie nagród odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie 1 lipca 2021 r.

Majko, serdecznie gratulujemy!

Koledzy i koleżanki z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

 

Maria Brylak-Załuska urodziła się 8 grudnia 1943 r. we Lwowie. Po wojnie, po wędrówce przez różne miasta Polski, rodzina zamieszkała w Lublinie. Tam w 1961 r. Maria Brylak rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej, w Katedrze Etnografii i Etnologii, kierowanej przez prof. dr. Romana Reinfussa. Katedra prowadziła intensywne badania terenowe, w które Majka (tak do dziś jest nazywana przez wszystkich, którzy ją znają) zaangażowała się całym sercem – żyło jeszcze wtedy pokolenie pamiętające czasy XIX-wiecznej wsi, jej kulturę, zwyczaje, folklor. Maria Brylak, kierowana przez prof. Reinfussa, skupiła swoje zainteresowania na Łemkowszczyźnie. Podjęła badania nad maziarstwem we wsi Łosie (pow. gorlicki), uwieńczone pracą magisterską, a nieco później znakomitą publikacją, wszechstronnie przedstawiającą zagadnienie (Maziarska wieś Łosie, Ossolineum 1983). Koledzy śmiali się, że ”ugrzęzła w mazi”. Nie była to jednak prawda, gdyż jeszcze na studiach badała i publikowała materiały z zakresu kultury duchowej (m.in. w książkach: Monografia powiatu myślenickiego, t.2 Kultura ludowa, Kraków 1970; Nad rzeką Ropą. Zarys kultury ludowej, Kraków 1965).

Fragment tekstu Magdaleny Kroh o Marii Brylak-Załuskiej. Całość na stronie Nagrody im. Oskara Kolberga.  

 

Żródło: http://www.nagrodakolberg.pl/