filie

Organizator – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu (dawniej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego)
Współorganizatorzy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział  w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Dla Miasta” w Nowym Sączu
Patronat: Prezydent Miasta Nowego Sącza

 

Regulamin

Honorowym przewodniczącym jury jest proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu ks. dr Jerzy Jurkiewicz. Przewodniczącym komisji konkursowej oceniającej prace jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu (skład komisji: dwóch reprezentantów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, nauczyciele techniki, religii, historii i plastyki, przedstawiciele współorganizatorów).

Organizatorzy zalecają przeprowadzenie wewnętrznego konkursu w szkołach i wytypowanie najlepszych prac.

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, wykonując prace indywidualnie lub zespołowo (nie więcej niż 3 osoby w zespole).
 2. Szkołę mogą reprezentować najwyżej 3 szopki.
 3. Szopkę może wykonać, nie więcej niż 3 uczniów.
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Sączu, jako Organizator ma prawo do zgłoszenia 6 szopek.
 5. Szopki mogą być wykonane z różnych materiałów, nie powinny zawierać elementów wykonanych fabrycznie. Wymiary szopek są dozwolone do wielkości 60 cm x 60 cm x 60 cm.
 6. Prace mogą brać udział tylko w jednej edycji konkursu.
 7. Komisja konkursowa będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, nawiązanie do tradycji i tematyki bożonarodzeniowej, wkład pracy, pomysłowość i dokładność oraz dokona kwalifikacji prac do nagród i wyróżnień oraz na wystawę pokonkursową.
 8. Uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić telefonicznie (nr tel. 18 444-34-80) w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu lub mailowo na adres sp3@edu.nowysacz.pl do 18 listopada 2022 r.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utworzenia 3 kategorii wiekowych: kI. I-III, kI. IV-VI, VII- VIII. Ilość kategorii oraz ilość przyznania nagród i wyróżnień w każdej z kategorii zależy od liczby zgłoszonych prac.
 10. Organizatorzy planują przyznanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
 11. Prace należy składać w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu ul. Szkolna 7 (budynek B – I piętro) w terminie do 6 grudnia 2022 r. w godzinach pracy biblioteki tj. wtorek od 7.30 do 13.30, środa od 12.00 do 15.00 i piątek od 7.30 do 13.30.
 12. Zgłoszone szopki powinny być opatrzone metryczką, która powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły i klasę oraz wartość pracy wg uznania autora. W przypadku szopek zmechanizowanych należy podać instrukcję obsługi.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2022 r. w godz.10 – 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Sączu.
 14. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godzinie 12 w Domu Gotyckim, ul. Lwowska 3 w Nowym Sączu. Nagrodzone i wyróżnione szopki będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w terminie od 14 grudnia 2022 r. do 28 stycznia 2023 r.
 15. Prace niezakwalifikowane do nagród, wyróżnień i na wystawę można odbierać w dniach 9 -14 grudnia 2022 r. w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu(Budynek B – I piętro)w godzinach pracy biblioteki podanych wyżej. Po tym terminie prace zostaną przekazane do ośrodków pomocy społecznej.
 16. Prace prezentowane na wystawie pokonkursowej w Domu Gotyckim, ul. Lwowska 3 w Nowym Sączu będzie można odebrać w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu po zamknięciu wystawy tj. w dniach 14 -27 lutego 2023 r. w godzinach pracy biblioteki podanych wyżej. Po tym terminie szopki przechodzą na własność Organizatora i zostaną przekazane na cele charytatywne.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac złożonych na konkurs do celów promocyjnych (na wszystkich polach eksploatacji).
 18. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest załączenie, w formie oświadczenia, zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursów podczas czynności związanych z jego realizacją.
 19. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pn. Solidarna kultura, w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej realizowanej przez Województwo Małopolskie.