filie

Zapraszamy do udziału w konkursie „Tradycyjny motyw kwiatowy w zdobnictwie i sztuce ludowej Małopolski”, realizowanym w ramach projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Konkurs organizuje Muzeum Okręgowe w Tarnowie we współpracy z pięcioma muzeami małopolskimi, w tym z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

 

Przesłaniem konkursu jest ukazanie bogactwa tradycyjnego zdobnictwa Małopolski, gdzie inspiracją jest motyw kwiatowy. Jest to motyw najczęściej spotykany w twórczości ludowej, posiadający liczne lokalne odmiany i warianty zależne od regionu, czy nawet subregionu. Występuje on zarówno jako główny temat wiejskiej sztuki, jak i element zdobniczy rzemiosła i wytwórczości. Pojawia się w ogromnym zróżnicowaniu w wielu dziedzinach szeroko pojętej twórczości ludowej. W ramach konkursu Uczestnicy mają do wykonania dwa zadania:  samodzielne i na własny koszt wykonanie pracy plastycznej oraz utworzenie prezentacji multimedialnej o tematyce „Kwiat w twórczości ludowej Małopolski”.