filie

Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Zakład edukacji artystycznej i sztuk wizualnych – kierunki artystyczno-projektowe) przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz  Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej zaprasza do wzięcia udziału w XII edycji Międzypowiatowego konkursu plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i powiatów ościennych oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Patronat nad konkursem objęli: JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr. hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ oraz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek.

 Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.