filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w projekcie MIĘDZYNARODOWE  SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – wydarzenie pn. MOJA PRZYGODA W MUZEUM, edycja regionalna 2020/2021 organizowanego z okazji 130.rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego.

Cele projektu to:

  • zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej,
  • kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki,
  • poszerzanie wiedzy z zakresów: kultura, historia, historia sztuki, warsztat artystyczny, a także o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu, ich rodowodzie i charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych muzealiów,
  • kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych

Organizatorzy:
– na szczeblu regionalnym: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy: Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu, Stowarzyszenia DLA MIASTA w Nowym Sączu

– na szczeblu międzynarodowym – centralnym: Muzeum Okręgowe w Toruniu