filie

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież do udziału w dorocznym konkursie „Moja przygoda w muzeum”.

 

Cele konkursu to:

• zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej

• kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki

• poszerzanie wiedzy: z zakresu wiedzy o kulturze, historii, historii sztuki, o warsztacie artystycznym, o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu, ich rodowodzie i charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych muzealiów

• kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

 

W tym roku konkurs organizowany jest z okazji 730. rocznicy lokacji miasta Nowego Sącza.