filie

Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w XXI edycji konkursu historycznego „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności” organizowanego z okazji 730-lecia lokacji Nowego Sącza.

 

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących historii i tradycji naszego miasta i regionu w okresie od II poł. XIX w. do lat 50. XX w. oraz osób zasłużonych dla Sądecczyzny.

Organizatorami konkursu są:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu
Związek Sądeczan
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu