filie

Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy historycznej pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2021/2022 organizowanego pod honorowymi patronatami: Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego i Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Jest on naszą propozycją edukacji historycznej, uzupełniającą i wspierającą proces kształcenia i wychowania patriotycznego młodego pokolenia. Zapraszam do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tą tematyką;  bardzo nam zależy na zainteresowaniu młodego pokolenia najnowszą historią Polski, uwzględniającą wiedzę o kształtowaniu się elit wywodzących się z południowej Małopolski, elit  mających wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej regionu w okresie II Rzeczpospolitej.

Konkurs realizowany będzie w dwóch atrakcyjnych dla młodych ludzi kategoriach: praca pisemna i praca multimedialna.

REGULAMIN KONKURSU    (docx, 2,6 MB)

UWAGA! 

NOWE  OBOWIĄZUJĄCE  TERMINY:

  • ZŁOŻENIE PISEMNEJ DEKLARACJI ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ: 3 grudnia 2021 r.
  • PRZESYŁANIE PRACY KONKURSOWEJ: 14 stycznia 2022 r.

W obu przypadkach korespondencję bardzo proszę przesyłać na adres: konkurs@muzeum.sacz.pl  lub Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz.

Podsumowanie projektu, wręczenie nagród i wyróżnień laureatom: luty 2022 r.

Pozostałe zapisy regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Kontakt w sprawie konkursu:
edukacja@muzeum.sacz.pl
tel. 18 443 77 08 wew. 123, 124.

 

Organizatorzy konkursu: Andrzej Romanek (inicjator), Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „ORION” w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie „Dla Miasta” w Nowym Sączu.