filie
Dwóch mężczyzn trzyma w rękach dyplomy, stoją na tle wiszących w sali muzealnej obrazów.

We wrześniu 2021 r. decyzją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, jako jedna z dwudziestu zgłoszonych w kraju instytucji, otrzymała certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat jest ważny przez trzy lata.

Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” było promowanie pracodawców wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie: przestrzegania prawa pracy, stabilności zatrudnienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów do certyfikatu zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek nie krył radości z otrzymanego wyróżnienia.
– Jesteśmy zaszczyceni, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyznała nam certyfikat  „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To docenienie relacji między zarządzającym a związkami zawodowymi i pracownikami. To dla nas ogromna satysfakcja, bo w swojej pracy kierujemy się na co dzień zasadami personalizmu społecznego i solidaryzmu. Swoje relacje budujemy właśnie na tych dwóch filarach a także na prawdzie, która powinna być treścią współpracy. Ona powoduje, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, czym zarządzamy oraz za codzienną pracę, wykonywaną na rzecz instytucji kultury, jaką jest Muzeum Okręgowe 

– Jest to duże wyróżnienie, na skalę kraju. To klasyczny przykład dobrych relacji między związkami a pracodawcą. Certyfikat przyznaje Krajowa Komisja NSZZ Solidarność, na wniosek komisji zakładowych. Aby otrzymać ten tytuł, trzeba spełnić wiele kryteriów i nam się to udało – mówi Jan Kociołek, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.