filie

Quest „Nikifor i jego świat” prowadzi turystę po salach wystawowych w Muzeum Nikifora, pomagając mu zapoznać się
– w formie atrakcyjnej gry edukacyjnej –  z życiem i twórczością słynnego malarza. Wędrując po salach muzeum, turysta, po zapoznaniu się z kolejnymi fragmentami ekspozycji, rozwiązuje zadania-zagadki związane z życiem i twórczością artysty; poznaje m.in. rożne dokumenty archiwalne i warsztat pracy artysty, pamiątki osobiste, wiersze poświęcone artyście napisane przez wybitnych poetów, a przede wszystkim zapoznaje się z niezwykle bogatą twórczością malarską Nikifora. Na końcu wędrówki, po sprawdzeniu przez pracowników muzeum prawidłowości rozwiązania Questu i odgadnięciu zaszyfrowanego „hasła”, turysta w nagrodę samodzielnie odbija na pamiątkowym formularzu swojego questu okolicznościową pieczęć.

Uczestnikami questu mogą być rodziny, małe kilkuosobowe grupy turystów, jak i turyści indywidualni. Quest stanowi połączenie zabawy intelektualnej z edukacją.

Formularz Questu jest dostępny w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju i poniżej w formacie pdf.