filie
Na ławce siedzą odświętnie ubrani rodzice i czworo dzieci

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje zadanie pn. „W kręgu cudownych przeobrażeń – obrzędowość rodzinna na Sądecczyźnie”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Niezależnie od okresu historycznego i kontekstu kulturowego człowiek podlega niezmiennym procesom biologicznym, z którymi w różnorodny sposób stara się oswoić. Kultura chłopów z przełomu XIX i XX wieku prezentowała liczne sposoby zachowań, gwarantujące szczęśliwe przejście przez kolejne etapy egzystencji. Poród, założenie rodziny, śmierć – wszystko to obwarowane było szeregiem obrzędów, których echa rozpoznać można współcześnie. Celem projektu jest zbadanie owych kulturowych konstruktów właściwych wiejskim społecznościom na Sądecczyźnie, ich transformacji, a także popularyzacja tego aspektu kultury ludowej i jej przemian w przestrzeniach Sądeckiego Parku Etnograficznego wśród szerokiego grona odbiorców.

Projekt „W kręgu cudownych przeobrażeń – obrzędowość rodzinna na Sądecczyźnie” to wieloaspektowe zadanie, w ramach którego przewidziano badania terenowe dotyczące obrzędowości rodzinnej, imprezę plenerową pn.„Wesele dworskie”, cykl etnograficznych pokazów plenerowych oraz publikację wydawnictwa dotyczącego obrzędowości funeralnej. Dla osób niewidomych i słabowidzących utworzona zostanie audiodeskrypcja muzealnych eksponatów związanych z obrzędowością rodzinną.

W zakładce „Dostępność” znajdują się pliki tekstowe oraz audiodeskrypcji  obiektów związanych z obrzędowością rodzinną, znajdujących się na ekspozycji skansenu.

 

 

1-2, 4-5 czerwca 2021
Sądecki Park Etnograficzny – cykl etnograficznych pokazów plenerowych „Przy kołysce”

Wideo z PJM

Wideorelacja z pokazów

 

1 sierpnia 2021
Sądecki Park Etnograficzny – impreza plenerowa „Wesele dworskie”

Wideorelacja z imprezy

 

7 listopada 2021
Sądecki Park Etnograficzny – prezentacja książki Kamila Basty pt. 
„Łańcuch łączący Ziemię z Niebem. Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny”

 

Rejestracje filmowe z etnograficznych badań terenowych:

Prymicje w kościele w Jazowsku / 2021

 

Chrzciny w kościele parafialnym w Kamienicy / 2021

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Po lewej znak orła, po prawej napis w 5 linijkach: Ministerstwo Kultury Dziedzictwa narodowego i sportu