filie

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projekt „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Wysokość grantu243 561,86 zł

Grant jest finansowany z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich: 229 654,48 zł, co stanowi 94,29% powierzonego grantu
  • ze środków współfinansowania krajowego: 13 907,38 zł, co stanowi 5,71% kwoty powierzonego grantu

 

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia – 1 lipca 2022 r

Data zakończenia przedsięwzięcia – 31 maja 2023 r.

 

Projekt ma na celu :

  • Stworzenie warunków i narzędzi dających możliwość udziału w dotychczas proponowanej przez Muzeum ofercie programowej oraz poszerzenie jej o elementy dostosowane do potrzeb grup odbiorców OzN: słuchu, wzroku, intelektualną, osób w spektrum autyzmu, seniorów oraz rodzin z dziećmi.
  • Stworzenie ścieżek zwiedzania po ekspozycjach stałych w 3 oddziałach, wyposażonych w kopie eksponatów, tablety służące do wgrania tłumaczeń w PJM i tekstów ETR oraz zdjęć o dobrej rozdzielczości, nagrane filmy umieszczone na stronie Muzeum prezentujące ekspozycje SPE i MG tłumaczone w PJM, (SPE, MG,GG)
  • Zaaranżowanie wystaw czasowych z uwzględnieniem potrzeb w/w odbiorców w mobilne ścianki, przeszklone gabloty, lupy, tłumaczenia PJM podczas wernisaży i materiały graficzne,
  • Realizację warsztatów muzealnych na temat architektów sądeckich i garncarstwa za pomocą dostępnych materiałów edukacyjnych
  • Zaprojektowanie i stworzenie nowej unikalnej/dedykowanej strony Muzeum zgodnie z wytycznymi WCAG, dostosowanej do potrzeb OzNWypełnienie tych celów sprawi, że oferta muzeum stanie się bardziej atrakcyjna i dostępna dla większej liczby odbiorców.

 

belka z logami unii europejskiej i polski