filie

Plansza z napisami: Ojcowie Niepodległości, pod spodem sześć biało-czarnych wizerunków mężczyzn, pod spodem napisy w języku angielskim.

Artysta, dyplomaci, żołnierze, politycy i działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu, jakim była dla nich niepodległość. Nie we wszystkim byli zgodni ale pozostali wierni własnym poglądom. Wykorzystali sprzyjające warunki i poprowadzili Polaków ku wolności. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński – to oni byli liderami przełomowego wydarzenia, jakim była odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli i narodzenia się II Rzeczypospolitej.

Wystawa do obejrzenia w formie elektronicznej: Ojcowie Niepodległości 

Wystawa zawiera między innymi mapę Polski z lat 1918-1923, prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Przedstawione zostały postaci tytułowych Ojców Niepodległości: ich dokonania, krótkie biogramy oraz wybór fotografii archiwalnych. Wystawę przygotowali: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.