filie

Muzeum Pienińskie
Szlachtowa
ul. Łemkowska 37

Wystawa „Złoto Pienin. Prawda i legenda”

26 października – 31 grudnia 2017 r.

 

 

Założeniem wystawy jest pokazanie dotychczas słabo znanej historii poszukiwań i wydobycia złota w Pieninach. Pienińskie sztolnie to prawdopodobnie najlepiej zachowane zabytki sztuki górniczej w polskiej części Karpat. Kopalnie w Jarmucie powstały na początku XVIII wieku i łączą się z osobą księcia Pawła Karola Sanguszki. W 1732 r. na terenie Szlachtowej powstało przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze, zatrudniające kilkanaście osób, m.in. górników z Saksonii i Węgier.

 

 

 

 

 

 

Paweł Karol Sanguszko

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmuta z Przełęczą Klimontowską