filie

Zapraszamy na wyjątkową wystawę zatytułowaną „Od Boznańskiej do Fangora. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”.

Wernisaż wystawy
20 marca 2020
godz. 17.00
Gmach Główny
Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 56

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2020

Obraz powyżej: Jan Tarasin, „Duże i małe gry”, 1929, olej na płótnie

 

 

 

Kolekcja Piotra i Urszuli Hofman, zapoczątkowana w 2008 roku, liczy obecnie ponad 160 dzieł i wciąż się rozwija. Składają się na nią dzieła najwybitniejszych artystek i artystów, głównie polskich, związanych z nurtem École de Paris oraz tworzących w okresie powojennym: od lat 50. XX wieku aż do czasów najnowszych. W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zaprezentujemy kilkadziesiąt prac, stanowiących najciekawsze przykłady XX-wiecznej awangardy artystycznej.

W latach 2008-2012 zainteresowanie kolekcjonerów koncentrowało się wokół artystów polskich, głównie żydowskiego pochodzenia, tworzących we Francji w pierwszej połowie XX wieku. Pierwszą zakupioną pracą był obraz Szymona Mondzaina, który zapoczątkował kolekcjonerską pasję oraz przygodę ze sztuką Piotra i Urszuli Hofman. École de Paris oraz środowisko związane z Paryżem na wystawie reprezentować będą obrazy m.in. Szymona Mondzaina, Meli Muter, Zygmunta Menkesa, Rajmunda Kanelby, Olgi Boznańskiej, Dory Kucembianki, Stanisława Eleszkiewicza oraz rzeźby Bolesława Biegasa.

 

Zygmunt Menkes, „Koncert”, olej na płótnie

Drugi, obecnie rozbudowywany człon kolekcji, składa się z dzieł artystów głównie polskich, tworzących od lat. 50. XX wieku do czasów najnowszych. Większość prac wpisuje się w nurt sztuki abstrakcyjnej, reprezentowany przez wybitnych twórców, takich jak Tadeusz Kantor, Wojciech Fangor, Alfred Lenica, Aleksander Kobzdej, Leon Tarasewicz, Ryszard Winiarski czy Tadeusz Dominik. Na wystawie pojawią się również figuratywne obrazy m.in. Jana Lebensteina, Henryka Berlewiego, Andrzeja Wróblewskiego, Józefa Czapskiego oraz Kazimierza Mikulskiego. Ekspozycję dopełnią rzeźby Igora Mitoraja oraz praca Victora Vasarelego, słynnego węgierskiego prekursora nurtu op-art.

Józef Czapski, „Na widowni”, 1959, olej na płótnie

 

Igor Mitoraj, „Asklepios”, 1988, brąz, kamień

 

Szymon Mondzain, „Portret chłopca”, 1920, olej na płótnie