filie

Robert Ślusarek, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Jerzy Brzozowski, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz autor – Andrzej Strumiłło
zapraszają do oglądania wystawy cyklu 18 obrazów pt. Psalmy.

Gmach Główny
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56

Wystawa czynna od 19 lipca do 17 września 2019 r.

 

 

 

 

Andrzej Strumiłło /ur. w Wilnie w 1927 r./ – polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf, profesor kontraktowy ASP w Krakowie, a także były kierownik pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego, a także członkiem kapituły nagrody „Włócznia Jaćwingów” i kapituły „Złotego Berła Kultury Polskiej”. Został uhonorowany złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego i Honorowym Obywatelem Miasta Suwałk. „Psalmy” to cykl powstały w roku 1988 na potrzeby dźwigniętej z ruin synagogi sejneńskiej. Artysta namalował wówczas 18 obrazów olejnych, na każde okno synagogi, wybierając 18 tematów spośród 150 psalmów. Poświęcił je pamięci Żydów. W miasteczkach polsko-litewskich pogranicza bywało ich więcej niż Polaków i Litwinów razem wziętych. Profesor wybierając psalmy kierował się nie tylko ich dramaturgią równoległą do losu Żydów, ale też obrazowością bliską swojej wyobraźni. Unikał scen zbiorowych. Poza dwulicowym kapłanem, splecioną parą ludzką, zbawionymi i potępionymi obok siebie, człowiek jest samotny. Towarzyszą mu atrybuty i przestrzeń. Cykl jest własnością Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Można go oglądać na stałej wystawie w oddziale Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły. Wypożyczany jest niezwykle rzadko, a w Polsce południowej prezentowany po raz pierwszy

Maria Marcinowska

 

Fot. archiwum Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach

O autorze