filie

Zapraszamy serdecznie na wystawę „Nasze zbiory – nasza chluba” przygotowaną z okazji jubileuszu 80-lecia działalności Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Wystawa czynna od 10 sierpnia 2018 r. do 17 lutego 2019 r.
Gmach Główny
ul. Jagiellońska 56
Nowy Sącz

 

Stanisław Lorentz w 1982 r. w „Przewodniku po Muzeach i Zbiorach w Polsce” napisał, że zbiory nowosądeckiej placówki w działach archeologiczno-historycznym i artystyczno-historycznym liczą około 10 000 eksponatów. Stwierdził też, że do Sądeckiego Parku Etnograficznego przeniesiono 29 budynków, a przewiduje się postawienie do końca lat osiemdziesiątych łącznie 80 obiektów.

Obecnie we wszystkich działach muzealnych liczba zbiorów wynosi: muzealia – 21528, materiały pomocnicze – 8668, depozyty – 845, archiwalia, w tym w Nowym Sączu: akta – 45,64 mb, negatywy celuloidowe – 535, negatywy szklane – 2431, fotografie – 16851, pocztówki – 4338, afisze, plakaty – 1906, płyty gramofonowe – 53, przeźrocza – 2596, filmy – 197 oraz w Szlachtowej: pocztówki – 558, fotografie – 3132.

Większość muzealiów z dawnego działu artystyczno-historycznego znajduje się teraz w Dziale Sztuki, część trafiła do zbiorów innych wyodrębnionych działów, gdzie przeniesione zostały też wybrane eksponaty z dawnego działu archeologiczno-historycznego. W skansenie jest ok. 80 obiektów architektonicznych z wyposażeniem. Dzięki funduszom unijnym powstaje sektor przemysłu wiejskiego z młynem, tartakiem i foluszem.

Maria Marcinowska
kuratorka wystawy