filie

20 października – 17 grudnia 2017 r.

Wystawa zdjęć autorstwa wybitnego etnografa i pisarza Antoniego Kroha, wykonanych w trakcie prowadzonych przez niego etnograficznych badań terenowych na Łemkowszczyźnie w ostatnich 40 latach. Wystawa wypożyczona z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

 

 

 

 

Antoni Kroh – historyk kultury, etnograf, literat . Jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców kultury ludowej Karpat, przede wszystkim Łemkowszczyzny, Tatr i Podhala. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, a także prac popularnonaukowych z zakresu kultury ludowej i historii tego regionu. Były pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, inicjator i kurator konkursów współczesnej karpackiej rzeźby ludowej / 1972, 1975,1978/. Stały współpracownik najważniejszego w Polsce naukowego czasopisma etnograficznego „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”. Znawca zagadnień dotyczących historii i kultury Europy Środkowowschodniej, w szczególności dziejów Galicji. Autor kilku znaczących wystaw i wielu publikacji z tego zakresu. Tłumacz z języków czeskiego i słowackiego. Autor wielu przekładów na nasz język cennych publikacji związanych z dziejami Austro-Węgier, przybliżających Polakom kulturę innych narodów monarchii. Fotograf – tworzona przez niego od lat 60. XX w. obszerna dokumentacja fotograficzna z badań terenowych ma niepowtarzalny charakter artystyczny, ale przede wszystkim jest źródłem etnograficznym o ogromnym znaczeniu archiwalnym.
Antoni Kroh jest jednym z pierwszych etnografów, którzy po II wojnie prowadzili na Łemkowszczyźnie badania terenowe. Zainteresowania Łemkowszczyzną zaowocowały wielką wystawą „Łemkowie”, zorganizowaną w 1984 r. w Galerii Dawna Synagoga w Nowym Sączu.