filie

Zapraszamy do oglądania wystawy „Dzieje parafii pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach”.

Wernisaż
8 listopada 2019 r.
godz. 17.00
Dom Gotycki
ul. Lwowska 3

Czynna od 8 listopada 2019 do 29 lutego 2020 r

 

 

 

 

Na wystawie przypominającej historię parafii zaprezentowane są wybrane obiekty: ornaty, paramenty liturgiczne, Stacje Drogi Krzyżowej, starodruki oraz ilustrowane księgi, a także cenne rękopisy z Archiwum Parafialnego.

W 2019 r. minęła 750. rocznica istnienia Parafii pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach. Kościół parafialny jest czwartą budowlą w tym miejscu po dwóch pierwszych, ufundowanych w XIII w. przez św. Kingę, i po trzeciej świątyni z połowy XVII stulecia. Zbudowany został w latach 1906-1909 wg projektu Józefa Taborskiego z Krakowa, w stylu neogotyckim. Poświęcenie kościoła odbyło się w 1909 r., a konsekracja – w 1921 r. Wnętrze świątyni zostało wyposażone w 1910 r. w neogotyckie ołtarze i ambonę, wykonane przez Mariana Łuczkiewicza. W oknie nad ołtarzem głównym pojawił się współczesny temu ołtarzowi witraż z wizerunkiem św. Wawrzyńca, a w ramionach transeptu – witraże ukazujące św. Franciszka i Archanioła Michała. Ornamentalną i figuralną polichromię namalowali Franciszek i Albin Sarna w 1929 r. W tym samym roku zbudowane zostały też przez Bartłomieja Ziemiańskiego ze Szczyrzyca 10-głosowe organy. Zachowały się elementy wyposażenia z poprzedniego kościoła, m.in.: obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, tzw. Biegonickiej, datowany na pocz. XVI w., barokowe figury św. Stanisława i św. Wojciecha, dwa zwieńczenia ołtarzowe: popiersie Boga Ojca oraz Bóg Ojciec i Chrystus z grupy św. Trójcy, kamienna kropielnica późnorenesansowa i kamienna chrzcielnica z 1660 r.

 

Kościół parafialny w Biegonicach