filie

SKANSEN NA JĘDRZEJKÓWCE W LASKOWEJ

Tel.: 18 33 33 657, 604 801 988, 608 025 236

www.skansenlaskowa.pl
e-mail:
info@skansenlaskowa.pl
barbara.jedrzejek2@gmail.com
krzysztof.jedrzejek@interia.pl

 

Stale udostępniana kolekcja etnograficzna, prezentująca charakterystyczne dla okolic Laskowej obiekty dziewiętnastowiecznego wiejskiego budownictwa drewnianego. Wnętrza wyposażone w sprzęty lachowskiej kultury materialnej dają obraz charakterystycznych cech życia codziennego tego regionu. Obecnie zbiory pomieszczone są w czternastu budynkach. Ekspozycję uzupełniają kapliczki oraz pasieka z kolekcją uli i rekonstrukcją barci w dębowym pniu. Wśród zgromadzonych obiektów są m.in.: chałupa z Laskowej,  spichlerz z Dobrociesza z odtworzonym wewnątrz warsztatem kołodzieja, spichlerz z Kamionki Małej, spichlerz z Laskowej, młyn ze Żmiącej z zachowanym drewnianym mechanizmem napędowym, kuźnia z Michalczowej, suszarnia owoców i wędzarnia z Michalczowej, suszarnia owoców z Laskowej.

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO i NARZĘDZIA
Naczynia, drewniane formy do serów, skrzynie wianne i sarkofagowe, beczki na wino i piwo, narzędzia kołodzieja, młynarskie, pszczelarskie, kowalskie, szewskie, rymarskie, krawieckie i rzeźnicze; pułapki na myszy

UPRZĘŻE DLA KONIA I JARZMA DLA BYDŁA
Kolekcja tworzona jest w plenerze od blisko 20 lat przez Barbarę i Krzysztofa Jędrzejków. Właściciele konsekwentnie powiększają zbiory o nowe obiekty architektoniczne i elementy wyposażenia. Ekspozycja ma docelowo stworzyć zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą zabytków, odzwierciedlających historię i kulturę materialną Laskowej i jej okolic.

Informacja sporządzona na podstawie danych uzyskanych od opiekuna kolekcji Krzysztofa Jędrzejka.

Fotografie – archiwum Skansenu na Jędrzejkówce w Laskowej