filie
Ścianka ekspozycyjna ze starymi nartami.

Muzeum Regionalne Towarzystwa Miłośników Piwnicznej

33-350 Piwniczna-Zdrój

Rynek 11

tel.: 663 937 929

muzeumtmp@gmail.com

http://www.tmp-piwniczna.pl/

Opiekun zbiorów: Barbara Talar

 

Jest jedyną zorganizowaną placówką muzealną na terenie objętym występowaniem kultury Górali Sądeckich od Rytra i Piwnicznej. Znajduje się w centrum uzdrowiska, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy Rynku.

 

ZBIORY:

Eksponaty dot. Górali Nadpopradzkich (sprzęty, stroje, modele zagród, przedmioty i materiały dot. historii Piwnicznej, pamiątki z okresu Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej oraz największa w Polsce kolekcja nart, stworzona i przekazana przez prof. Zbigniewa Bielczyka. Obecnie zbiory liczą ponad 3 tys. obiektów, z czego około połowę stanowią muzealia (w tym blisko tysiąc w dziale etnografii) oraz prawie tyle samo – archiwalia. Muzeum przedstawia też dorobek kulturalny miasta w wymiarze historycznym i współczesnym, w tym rzeźby i obrazy miejscowych twórców, obrazy z plenerów malarskich, publikacje, dokumentacje prezentujące działalność stowarzyszeń i zespołów, m.in. Towarzystwa Szkół Ludowych, Koła Dramatycznego i zespołów artystycznych.

HISTORIA

Gromadzenie eksponatów do przyszłego Muzeum rozpoczęli w 1959 r. regionaliści – mieszkańcy Piwnicznej i okolic. Byli to nauczyciele i uczniowie działający w kole PTTK w miejscowej szkole. Pomysłodawcą i twórcą Muzeum TMP był Eugeniusz Lebdowicz (1930-1994), a opiekunami zbiorów: początkowo dyżurujący członkowie TMP,  następnie Zbigniew Durlak (1980-1992) i przez wiele lat Józef Długosz z czynnym udziałem Edwarda Gruceli.

Obecnie zbiorami opiekuje się Barbara Talar wspomagana przez męża Andrzeja Talara i Wojciecha Grucelę.

 

Muzeum Instrumentów Karpackich

33-350 Piwniczna-Zdrój

Rynek 11

Tel. 18 446 41 57

 

Osobna wystawa, poświęcona instrumentom ludowym Karpat, została utworzona w 2018 r. w przestrzeni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, sąsiadującej z pomieszczeniem Muzeum Regionalnego. Nowoczesna ekspozycja pozwala na czynne zapoznanie się z instrumentami – można ich dotykać, wydobywać z nich dźwięki oraz posłuchać gry, oglądając film towarzyszący wystawie. Pomysłodawcą i twórcą wystawy jest Monika Florek z Łomnicy-Zdroju, która od lat aktywnie wspiera
i promuje kulturę Górali Nadpopradzkich.